Abonnementen

Beheer van abonnementen

De submodule CRM-Abonnementen van Dave CRM zorgt voor het beheer van abonnementen, onderhoudscontracten, huur- of leasingcontracten en de daaraan verbonden periodieke facturatie.
U kunt meerdere abonnementtypes of sjablonen aanmaken. Deze bestaan uit een definitie van het abonnement en een verzameling van artikelen of diensten die periodiek aan een klant gefactureerd worden.
Voor elk nieuw abonnement kiest u het type en kunt u het abonnement nog voor elke klant verder personaliseren.

Onderhoudscontracten

Een abonnement kan ook uitgebreid worden tot supportcontract. In dit geval is er verdere integratie met andere modules in Dave CRM zoals de submodule CRM-Support en de module Order Administration.

Periodieke facturatie

Per abonnementtype kunt u op een eenvoudige manier een overzicht krijgen van de te factureren abonnementen.
De facturen die gegenereerd worden vanuit de submodule CRM-Abonnementen van Dave CRM komen terecht in Dave Order Administration of in Dave Invoice, al naargelang de instelling.