Historiek

Logo Just Software

Het begon allemaal in 1984 met de oprichting van Databeheer nv, toen nog een hardware-verdeler van Apple.

Vrij snel werd de behoefte aan ontwikkelen van software vastgesteld en begon Guido Kestens met het ontwikkelen van een boekhoudpakket op Apple II. Met de komst van de Apple Macintosh ontstond hier ook de behoefte aan software en werd er door Guido Kestens een boekhoudpakket voor de Macintosh ontwikkeld, ProAcc genaamd. Wat later, met de komst van Windows 1, 2 en 3, werd ProAcc het eerste boekhoudpakket in België, ontwikkeld voor Windows dat tevens ook draaide op Apple.

Eind 1996 werd Just Software bvba opgericht met als hoofddoel het verdelen van het nieuwe product van Guido Kestens: Cockpit, boekhouding en orderadministratie op Windows en Apple Macintosh.

Omwille van nieuwe technische ontwikkelingen, de opkomst van het internet, het nieuwe besturingssysteem Mac OS X en de veranderende behoeften van onze klanten werd er beslist om een volledig nieuw product te ontwikkelen die klaar staat voor de volgende 10, hopelijk 20 jaar. Ontdek ERP-software Dave!

In 2005 werden de eerste modules van Dave gelanceerd: Dave Communication en Dave Order Administration en sinds 2006 is ook de module Accounting verkrijgbaar alsook de submodules Service voor Dave Order Administration en Invoice voor Dave Accounting.

In 2009 werd Dave Agenda op de markt gebracht.

In de loop van 2010 werden drie nieuwe modules afgewerkt: Dave Project, Dave Time en Dave Kassa.

In 2012 kwam onze module Dave CRM op de markt met de submodules Verkoop, Support, Abonnementen en Opleidingen. Deze module vervangt de module Dave Communication.

Eind 2012 lanceerden we onze eerste echte iPad applicatie, Dave iSales.

Begin 2013 stopte Cockpit voorgoed met bestaan en biedt Just Software hiervoor ook geen ondersteuning meer. 

Sinds maart 2014 maakt Just Software deel uit van Optimize Group, een ICT-leverancier die zich focust op het optimaliseren van bedrijfsprocessen met flexibele software-oplossingen en bijhorende diensten.