Drukkerij Van Lijsebetten
VanLijsebetten
"Een product als Dave Accounting is een must voor elke onderneming."
Drukkerij Van Lijsebetten in Sint-Niklaas is een familiebedrijf met een mooie historiek. Jaar na jaar evolueerde deze onderneming tot één van de topspelers in hun sector. Voortdurende aandacht voor het optimaliseren en automatiseren van de productie- en bedrijfsprocessen speelt ongetwijfeld zijn rol in dit succesverhaal. Voor de boekhouding werkte Drukkerij Van Lijsebetten sinds vele jaren met Cockpit Boekhouding van Just Software. Eind 2007 werd de overstap gemaakt naar Dave Accounting en wij waren nieuwsgierig naar hun ervaringen. We spraken met dhr. Serge Brys, systeem- en netwerkbeheerder, die betrokken was bij de keuze en implementatie van Dave.

Meneer Brys, om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom besliste men destijds bij Drukkerij Van Lijsebetten over te stappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting?

Zoals in vele bedrijven is informatica in de voorbije jaren een steeds grotere rol gaan spelen in alle productie- en bedrijfsprocessen. Ons informatiesysteem, dat in voortdurende evolutie is zowel op vlak van hardware als software, had een niveau bereikt waarbinnen Cockpit niet langer optimaal voldeed.

Wat bedoelt u daar precies mee?

Wel, we streven naar het steeds meer laten samenwerken van verschillende applicaties binnen één geïntegreerd systeem. Dit leidt tot heel wat meer efficiëntie enerzijds en anderzijds ontstaan hierdoor ook nieuwe mogelijkheden om relevante data te halen uit het informatiesysteem. Cockpit Boekhouding voldeed steeds minder aan de vereisten om in dit geïntegreerde model te functioneren.

Was Dave Accounting dan de logische stap?

Op vlak van technologische vereisten was een pakket als Dave Accounting zeker waar we naar op zoek waren. Maar we hebben verschillende producten van verschillende producenten geëvalueerd. Uiteindelijk hebben we, louter op vlak van productkwaliteiten, gekozen opnieuw met Just Software in zee te gaan.

U sprak daarnet over een betere integratie van productie- en bedrijfsprocessen. Hoe voldoet Dave Accounting daar dan beter aan dan Cockpit Boekhouding?

Dat situeert zich op verschillende gebieden. Ten eerste is er de software zelf. Dave heeft heel wat meer in huis dan Cockpit waardoor andere gekoppelde applicaties niet langer nodig zijn. Denk maar aan IntraStat, een heel breed arsenaal van rapporteringsmogelijkheden en de zeer uitgebreide exportmogelijkheden. Ook op technologisch vlak is er een groot verschil. Het cliënt-server opzet biedt heel wat extra mogelijkheden om Dave te integreren in het totale informatiesysteem en ook op vlak van stabiliteit is dit een enorme verbetering.

Kunt u enkele concrete voorbeelden geven van welke voordelen die betere integratie dan biedt?

In de productie werken we met een Management Information System. Met dit systeem beheren we de aankopen, het voorraadbeheer, tot en met de productie en de facturering. Dave Accounting werkt via synchronisatie met de data uit dit systeem. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is dat een nieuw ingevoerde klant of leverancier ook meteen opduikt in Dave Accounting, zonder dat daar enige extra input voor gebeurt. Maar nog veel belangrijker is dat data uit zowel het ene systeem als uit Dave vlot kunnen verwerkt worden in rapporteringen die ons toelaten veel meer de vinger aan de pols te hebben. Dat kon met Cockpit helemaal niet.

Hoe verliep het overzetten van data, en misschien nog belangrijker, hoe vlot waren de medewerkers met Dave aan de slag?

Dat verliep verbazend vlot. De data uit Cockpit Boekhouding werd eerst overgezet naar een testapplicatie van Dave. Hiermee checkten we de overdracht van de data en hoe de integratie verliep. Deze testversie hebben we ook gebruikt om de opleidingen te geven. Nadien voerden we de finale overdracht van de data uit en na ongeveer 4 uur was dat volbracht. De medewerkers hebben hooguit een week nodig gehad om in de nieuwe software de voor hun vertrouwde functies terug te vinden, maar dat was dan ook alles. Buiten dat er heel wat meer functionaliteiten ter beschikking zijn, is Dave opgebouwd volgens dezelfde logische en gebruiksvriendelijke principes.

Dave beantwoordt dus duidelijk aan het streven naar een steeds meer geïntegreerde oplossing van jullie bedrijfsinformatica. Wil dit zeggen dat Dave pas interessant wordt wanneer een bedrijf een bepaalde omvang bereikt?

Toch niet. Uiteraard zal de omvang van een onderneming en het daarbij horend volume aan processen nog meer gebaat zijn met een goed geïntegreerd systeem. Maar eigenlijk is een product als Dave Accounting een must voor elke onderneming. Welke onderneming werkt vandaag niet met informatica oplossingen in de verkoop, de financiën, en zelfs de productie en het voorraadbeheer. Het op elkaar afstellen van al die processen en de toegang tot cruciale rapporteringen die hieruit voortkomt, leidt ongetwijfeld tot betere processen met minder fouten, verhoogd rendement en betere beleidsinzichten. Ook voor een kleine onderneming. Daar ben ik van overtuigd.

Hartelijk dank voor dit gesprek, meneer Brys.

Graag gedaan.

 

Dhr. Serge Brys
Systeem- en netwerkbeheerder
Drukkerij Van Lijsebetten

http://www.vanlijsebetten.be/